مقالات

کپی رایت در جهان

کپی رایت در جهان

در جهان کنوانسیونی وجود دارد به نام "معاهده بِرن برای حمایت از آثار ادبی و هنری".این کنوانسیون امکان محافظت از آثار ادبی، علمی و هنری را برای تولید کنندگان این آثار حتی در کشورهایی غیر از وطن خود آنها به وجود آورده است.

نقش قانون در حمایت از تولید کننده ی نرم افزار

نقش قانون در حمایت از تولید کننده ی نرم افزار

سئوالی ممکن است ذهن را درگیر کند و آن اینکه تولید کننده یک نرم افزار هم از حمایت قانون برخوردار است؟ به عبارت دیگر آیا نرم افزارهای رایانه ای نیز ذیل چتر حمایتی کپی رایت قرار می گیرند یا خیر؟

داوری های اجباری

داوری های اجباری

در ادامه بحث داوری در پیمان ۱، موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، که آن ‌را اختیاری دانستیم، لازم است مواردی را که طرفین حتی بدون توافق و علم به وجود شرط داوری، مکلفند اختلاف خود را از طریق داوری یا شبه داوری حل‌وفصل کنند و دادگاه قبل از مداخله داور حق رسیدگی نخواهد داشت بیان کنیم.

ارث شامل چه کسانی می شود

ارث شامل چه کسانی می شود

ارث متعلق به خویشاوندان نَسَبی متوفی است؛ یعنی کسانی که با متوفی رابطه‌ی خونی دارند و تنها کسی که از این قاعده مستثنی است، همسر متوفی می‌باشد که در هر صورت از وی ارث خواهد برد.

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت یا دادگاه؟

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت یا دادگاه؟

در حال حاضر به موجب بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه که ناظر به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات ثبت است، اختیار زوجه برای مراجعه به دادگستری قبل از مراجعه به اداره ثبت از لحاظ حقوقی مورد تردید قرار گرفته است و آیین نامه اجرایی مربوطه نیز طرح دعوی تا پایان مهلت 2 ماهه در محاکم دادگستری امکان پذیر ندانسته است.

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه: نونگار پردازش