مقالات

مجازات ضرب و جرح چیست

مجازات ضرب و جرح چیست

مطابق با قانون ضرب و جرح و آسیب رساندن به دیگران از جمله مواردی است که مجازات قانونی حبس دارد.

ثبت سند چه شرایطی دارد

ثبت سند چه شرایطی دارد

برای ثبت اسناد به صورت مقدماتی باید چندین مرتبه در روزنامه‌های مختلف آگهی منتشر شود.

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه: نونگار پردازش