زیر دسته مهندسی و پیمان

آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

شماره‌ : .4605ت 28549ه¨ تاریخ : 1383.04.22 وزارت مسکن وشهرسازی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.4.17 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 481.100.02 مورخ 1382.2.6 وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور و به استناد ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب‌1374 ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه انضباطی سازمان نظام مهندسی ساختمان

آیین نامه انضباطی سازمان نظام مهندسی ساختمان

مقدمه : به استناد بند 8 ماده 73 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اقدامات زير خلاف شأن مهندسي تلقي و با متخلفين طبق بند "ع" ماده 91 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان رفتار مي‌شود.

شرایط خصوصی پیمان

شرایط خصوصی پیمان

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن‌ها، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ‌گاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند.

شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان

پیمان‌‌،مجموعه اسناد و مدارکی است که درماده ۲ موافقتنامه پیمان، درج شده است.

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه: نونگار پردازش