حقوق بانکی

قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی کشور

قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی کشور

در جلسه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸ طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه مجلس شورای اسلامی، با اصلاحاتی که با هماهنگی بانک مرکزی صورت گرفت، به تصویب رسید.

دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت صندوق های قرض الحسنه موسسات اعتباری

دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت صندوق های قرض الحسنه موسسات اعتباری

به منظور حمایت، تشویق و گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه و همچنین در اجرای تکالیف قانونی مقرر در بند «الف» ماده 86 قانون برنامه پنج ساله توسعه، مصوب سال 1389 و تبصره 1 ماده 12 سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390، مصوب 5 اسفند سال 1389 شورای پول و اعتبار، و در چارچوب بند «الف» ماده 2 آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجارتی مصوب سال 1337، « دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه موسسات اعتباری» به شرح ذیل تصویب می‌گردد:

ابزارهای سياست پولی در ايران

ابزارهای سياست پولی در ايران

در اجرای سياست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقيماً از قدرت تنظيم‌کنندگی خود استفاده نموده و يا به طور غيرمستقيم از اثرگذاری بر روی شرايط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جريان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نمايد. بر همين اساس دو نوع ابزار سياست پولی قابل تفکيک می‌باشد که ابزارهای مستقيم (عدم اتکا بر شرايط بازار) و غيرمستقيم (مبتنی بر شرايط بازار) سياست پولی ناميده می‌شوند. ابزارهای سياست پولی در ايران بر مبنای تفکيک مذکور به شرح ذيل می‌باشد.

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه: نونگار پردازش