حقوق اراضی

ضوابط اجرایی واگذاری اراضی شیبدار

ضوابط اجرایی واگذاری اراضی شیبدار

هیئت وزیران درجلسه مورخ 26/3/1387 بنا به پیشنهاد شماره 19870/020 مورخ 3/6/1386 وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی واگذاری اراضی شیبدار را به شرح زیر تصویب نمود:

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه: نونگار پردازش