اخبار

جرم تهدید چه زمانی محقق می شود

جرم تهدید چه زمانی محقق می شود

برای تحقق جرم تهدید و مجازات تهدید کننده مقررات خاصی تدوین شده است. تهدید جرمی است که در قانون به آن اشاره شده و شرایط تحقق مجازاتش ذکر شده است.

قوانین جدید چک-مجازات چک بی محل

قوانین جدید چک-مجازات چک بی محل

مطابق با قانون جدید چک بدون داشتن دسته چک می‌توان چک کشید. مدتی است که دستورالعمل‌های جدیدی درباره قانون جدید چک صادر شده است که به موجب آن مقررات نوینی برای دادوستد این برات تجاری در نظر گرفته شده است. مطابق با دستورالعمل جدید بانک مرکزی اگر موجودی حساب صادر کننده چک کافی نباشد، بانک مکلف به پرداخت وجه از محل سایر حساب‌ها است؛ یعنی به موجب این دستورالعمل اگر حساب فرد موجودی نداشته نباشد بانک ابتدا حساب جاری و سپس حساب پس انداز و پس از آن حساب کوتاه مدت و بلند مدت فرد را بررسی می‌کند تا در صورت وجود موجودی در آن‌ها مبلغ چک از آن حساب‌ها پرداخت شود و در صورت نداشتن موجودی کارت مسدود می‌شود.

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه: نونگار پردازش