کپی رایت در جهان

09 دی 1398 | 12:44
کپی رایت در جهان

"کپی رایت در جهان"

در جهان کنوانسیونی وجود دارد به نام "معاهده بِرن برای حمایت از آثار ادبی و هنری" که در سال 1886 یعنی 131 سال پیش تصویب شده است. این کنوانسیون در سالهای بعد مورد اصلاحاتی قرار گرفته و همچنین به مرور به اعضای آن اضافه گردیده است. این کنوانسیون امکان محافظت از آثار ادبی، علمی و هنری را برای تولید کنندگان این آثار حتی در کشورهایی غیر از وطن خود آنها به وجود آورده است. این کنوانسیون از آثار ادبی، علمی و هنری متعلّق به اشخاصی حمایت می کند که یا تابعیت یکی از کشورهای عضو و یا اقامت یکی از آنها را داشته باشند؛ چه این آثار منتشر شده باشند و یا هنوز منتشر نشده باشند. البته حمایت کنوانسیون محدود به این اشخاص نیست و از آثاری که در یکی از کشورهای عضو برای اولین بار با اجازه صاحب اثر منتشر شده اند نیز حمایت می کند حتی اگر خالق اثر تابعیت یا اقامت یکی از کشورهای عضو را نداشته باشد. تاکنون تقریباً اکثر کشورهای جهان به عضویت این کنوانسیون در آمده اند لیکن هنوز برخی کشورها نتوانسته و در برخی موارد نخواسته اند به این معاهده جهانی ملحق شوند. کشور ما ایران نیز از جمله کشورهایی است که هنوز به این معاهده ملحق نشده است.


آخرین مطالب مقالات

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه: نونگار پردازش