چه اشخاصی صلاحیت برای تقاضا گواهی انحصار وراثت دارند

13 اسفند 1399 | 09:27
چه اشخاصی صلاحیت برای تقاضا گواهی انحصار وراثت دارند

تقسیم اموال بین وراث هم منوط به تعیین قطعی افرادی هست که به عنوان ورثه باقی مانده‌اند و از این رو یکی از اقدامات مهم پس از فوت افراد، منحصر کردن وراث باقی مانده است
برای اینکه وراث مشخص شوند، یک مرجع قضایی، که امروز در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته، باید مراتب انحصار وراثت را گواهی کرده و در اختیار وراث قرار دهد تا به استناد آن، اموال را تقسیم کنند. البته اگر محل سکونت متوفی نامشخص باشد، مسئولیت برعهده دادگاهی است که آخرین بار متوفی در آنجا سکونت داشته است؛ بنابراین درصورتی که فرد چندین مکان را برای سکونت انتخاب کرده و آخرین بار در تهران سکونت داشته، دادگاه تهران باید به انحصار وراثت فرد موردنظر رسیدگی کند‎.‎
مدارک لازم جهت تقاضا، شناسنامه فرد متوفی و گواهی فوت آن است. پس از اینکه فرد موردنظر فوت کرده و پزشک مرگ آن را تایید کرد، گواهی فوت توسط ثبت احوال تایید خواهد شد و صادر می‌گردد. در سوی دیگر، شناسنامه فرد موردنظر نیز باطل خواهد شد و در نتیجه باید اصل گواهی فوت در کنار کپی آن را باید به دادگاه ارائه داد‎.‎
اسامی وراث فرد متوفی باید در یک فرم خاصی که توسط دادگاه ارائه می‌شود، باید لیست گردد و سپس دو نفر غیر وراث که وراث را می‌شناسند، فرم را امضا کنند. گذشته از آن، امضای وراث هم توسط اسناد رسمی تایید و گواهی به دادگاه ارسال شود‎.‎
پس از آن که مدارک فوق آماده شد، می‌توانید دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کنید تا سایر مراحل اداری سپری شود‎.‎ پس از تنظیم دادخواست و اجرای تشریفات دادرسی دادگاه رسیدگی کننده پس از ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی، درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می شود و
پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نباشد، دادگاه با توجه به ادله و اسناد ارائه شده، گواهی انحصار وراثت، تعیین تعداد وراث و نسبت آنها به متوفی را صادر می‌کند‎.‎
گفتنی است اگر معترضی باشد و اعتراضی اعلام شود، دادگاه یک جلسه‌ای برگزار کرده تا به اعتراض رسیدگی شود. حکمی هم که اعلام خواهد شد قابل تجدیدنظر است‎.‎در صورتی که در زمان فوت نطفه‌ای منعقد گشته باشد، جنین نیز جزو وراث قرار گرفته و باید در دادخواست موردنظر قید گردد‎.‎در صحت انحصار وراثت به درخواست ورثه، دادگاه به تعیین سهم هر یک از ورثه می‌پردازد‎
موسسه حقوقی وکالتی دادبرگ قانون

 


آخرین مطالب مقالات

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه: نونگار پردازش