پس گرفتن هدایای دوران نامزدی پس از بهم خوردن

21 فروردین 1400 | 09:31
پس گرفتن هدایای دوران نامزدی پس از بهم خوردن

در پاسخ به این سوال باید گفت هر یک از نامزد‌ها مى‌تواند در صورت به هم خوردن نامزدی هدایایى را که به طرف داده است، پس بگیرد.

اما اگر عین هدایا موجود نباشد، او می‌تواند پول هدایا را بگیرد، اما باید توجه داشت که این هدایا در تمام موارد، قابل مطالبه نیستند، بلکه تنها تحت شرایطى، شخص حق مطالبه هدایا را دارد.

مطالبه هدایا شرایط متعددی دارد؛ اگر نامزدی بهم خورده باشد و بنا نباشد که ازدواج صورت گیرد، در این صورت هدایایى که هر یک از طرفین به طرف دیگر یا خانواده او داده است قابل مطالبه و استرداد خواهد بود. علاوه بر آن اگر این هدایا به منظور و در راستاى وصلت طرفین و نه به انگیزه دیگرى تقدیم شده باشد می‌توان آن ها را مطالبه کرد.

شرط دیگر این است که اگر عین هدایا موجود است، عین قابل مطالبه و استرداد است، اما چنانچه عین موجود نیست، صرفا قیمت هدایایى قابل مطالبه است که عادتاً نگاه داشته مى‌شود، به عنوان مثال، هدایای مصرف‌ شدنى که با مصرف عین آن از بین مى‌رود، مانند لباس و عطر از شمول این بند خارج است.

باید توجه داشت که قیمت هدایاى نگاه داشتنى که تلف شده‌اند، در صورتى قابل مطالبه است که با تقصیر هدیه‌گیرنده تلف شده باشد.

همچنین شرط دیگر این است که به هم خوردن وصلت به دلیل فوت یکى از طرفین نباشد، در صورتی که انحلال نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزد‌ها باشد، اگر هدایا موجود باشد، حکم آن تفاوتی نداشته و باز هم می‌توان هدایا را مسترد کرد.

موسسه حقوقی وکالتی دادبرگ قانون


آخرین مطالب مقالات

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه: نونگار پردازش