وقتی فروشنده از سند زدن به نام خریدار شانه خالی می کند

25 خرداد 1400 | 09:05
وقتی فروشنده از سند زدن به نام خریدار شانه خالی می کند

گاهی اوقات ممکن است قراردادی بسته شود اما دو طرف به تعهدات خود پایبند نباشند. زیرپا گذاشتن تعهد در انتقال سند به نام خریدار از مواردی است که پای بسیاری از افراد را به دادگاه ها باز کرده است.
اگر فروشنده خواسته خریدار مبنی بر انتقال سند را نپذیرد، خریدار می‌تواند با مراجعه به محاکم حقوقی تقاضای انتقال سند رسمی کند و مطابق این تقاضا فروشنده یا فروشندگان طرف دعوا قرار می‌گیرند.
انتقال ملک به شخص ثالث از روش‌هایی است که می‌تواند مالک را با مشکل قانونی برای الزام به تنظیم سند مواجه کند ، بهتر است برای جلوگیری از اقدامات غیر قانونی فروشنده و مواجه کردن ملک با مشکلات قانونی،همزمان با دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی از دادگاه حقوقی تقاضای صدور قرار تامین خواسته را داشت تا ملکی که مورد دعوا است پس از طی مراحلی با صدور رای قطعی به نام خریدار منتقل شود.
پس از صدور رای اجراییه، مامور اجرا تحت نظر قاضی اجرای احکام مدنی، اقدام به انتقال سند رسمی می کند که این انتقال ممکن است قطعی یا اجرایی باشد.
اگر فروشنده پس از دعوت شدن به تنظیم رسمی در دفترخانه حاضر شود و ذیل سند را امضا کند انتقال قطعی محسوب می شود ، در صورتی که فروشنده علی رغم دعوت در دفترخانه رسمی حاضر نشود، مامور اجرای حکم به نمایندگی از فروشنده در دفترخانه حاضر شده و سند را امضا می کند که به این انتقال، انتقال اجرایی می‌گویند.

موسسه حقوقی وکالتی دادبرگ

 


آخرین مطالب مقالات

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه: نونگار پردازش