نقش قانون در حمایت از تولید کننده ی نرم افزار

08 دی 1398 | 15:09
نقش قانون در حمایت از تولید کننده ی نرم افزار

"نرم افزارهای رایانه ای"

با توجه به پیشرفت خیره کننده تکنولوژی و حضور رایانه در تمامی عرصه های زندگی کنونی، سئوالی ممکن است ذهن را درگیر کند و آن اینکه تولید کننده یک نرم افزار هم از حمایت قانون برخوردار است؟ به عبارت دیگر آیا نرم افزارهای رایانه ای نیز ذیل چتر حمایتی کپی رایت قرار می گیرند یا خیر؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت برخی کشورها مانند فرانسه، امریکا و انگلیس ضمن تصریح به اینکه برنامه کامپیوتری به عنوان اثر ادبی مورد حمایت قرار می گیرد، مقررات عام و خاصی برای آن در نظر گرفته اند، برخی دیگر از کشورها نظیر آلمان هم رویه ای تقریباً مشابه این رویه شکل گرفته است. علاوه بر قوانین کشورها، معاهده حق مؤلف سازمان جهانی مالکیت فکری، صراحتاً برنامه های رایانه ای را به عنوان اثر ادبی  مورد حمایت قرار داده است و حمایت خود را نیز فارغ از شکل و شیوه بیان عنوان داشته است. موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیتهای فکری (تریپس) نیز به ترتیبی مشابه برنامه های رایانه ای را به عنوان اثر ادبی، مورد حمایت کنوانسیون برن می داند. در کشورمان ایران، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در سال 1379 تصویت شد تا نرم افزارهای رایانه ای مورد حمایت قانونی خاص غیر از قانون سال 1348 یعنی قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان قرار بگیرند.

ماده 1 قانون بیان می دارد: حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداري مادي و معنوي نرم افزار رايانه اي متعلق به پديدآورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده ها در محيط قابل پردازش رايانهاي نيز مشمول احكام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادي سي (30) سال از تاريخ پديدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوي نامحدود است.

ماده 2 آئین نامه اجرایی این قانون نیز نرم افزار را این چنین تعریف نموده است: نرم افزار عبارت است از مجموعه برنامه هاي رايانه اي، رويه ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها و نيز اطّلاعات مربوط به عمليات يك سيستم رايانه اي كه داراي كاربري مشخص بوده و بر روي يكي از حاملهاي رايانه اي ضبط شده باشد.

تبصره 1- آثار و محصولات نرم افزاري نوشتاري، صوتي و تصويري كه با كمك نرم افزار پردازش شده و به صورت يك پديده مستقل تهيه و ارايه شود نيز مشمول اين آيين نامه خواهد بود.

تبصره 2- خلق عمليات نرم افزاري در ذهن يا بيان مخلوق ذهني ، بدون اينكه برنامه هاي رايانه اي و مستندات و دستورالعملهاي آن تدوين شده باشد، نرم افزار محسوب نمي شود و براي خالق آن حقوقي ايجاد نمي نمايد.


آخرین مطالب مقالات

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه: نونگار پردازش