مهلت پرداخت دیه

11 بهمن 1399 | 09:31
مهلت پرداخت دیه


دیه جرمی است که در شرع آمده و در صورتی که فرد به جان یا عضوی از اعضای بدن فردی دیگر آسیب برساند، مستحق پرداخت دیه است.

اما بر اساس قانون زمان پرداخت دیه از هنگام وقوع جنایت و حادثه مشخص می شود؛ مهلت پرداخت دیه به ترتیب زمانی و بر اساس هر یک از جرائم به وقوع پیوسته باید پرداخت شود.

در جرائم عمدی مهلت پرداخت دیه ظرف مدت یک سال قمری است .

در جرائم شبه عمد مهلت پرداخت دیه ، ظرف مدت دو سال قمری است و پرداخت کننده باید هر سال نصف آن را پرداخت کند .

در جرائم خطای محض مهلت پرداخت دیه ، ظرف مدت سه سال قمری است و پرداخت کننده باید هر سال یک سوم دیه را پرداخت کند .
موسسه حقوقی وکالتی دادبرگ قانون

 


آخرین مطالب مقالات

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه: نونگار پردازش