مجازات فرار از دین

15 فروردین 1400 | 09:41
مجازات فرار از دین

اگر شخصی محکوم به پرداخت وجه باشد اما از پرداخت این وجه سر باز زند و به نوعی فرار از دین را داشته باشد مجرم است و باید مجازات قانونی را طی کند.

مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی است.

طبق قانون مجازات این جرم درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به، یا هر دو مجازات است و در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد ، در حکمِ شریک جرم است .

دراین صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به، از محل آن استیفاء خواهد شد بر همین اساس مطابق با قانون گفته شده اعمال مجازات مذکور در صورتی امکان پذیر خواهد بود که شرایط خاصی همچون انگیزه فرار از ادای دین وجود داشته باشد.
موسسه حقوقی وکالتی دادبرگ قانون


آخرین مطالب مقالات

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه: نونگار پردازش