مجازات سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا چیست

13 اردیبهشت 1399 | 10:25
مجازات سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا چیست

خیانت در امانت نه تنها غیر قانونی است، بلکه موضوعی غیر اخلاقی هم به شمار می‌رود و از همین رو قانون برای آن ماده قانونی در نظر گرفته است.
قانونگذار در ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی و در فصل خیانت در امانت درباره جرم خیانت در امانت صحبت کرده و در همان ماده مجازات آن را هم معین کرده‌ است.
مطابق با این ماده هر شخصی از چک یا برات سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریقی به‌دست آورده سوءاستفاده کند به یک تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد.
البته توجه داشته باشید که قانون هیچ تفاوتی میان سپرده شدن چک و برات سفید مهر یا سفید امضا به فرد یا پیدا کردنش قرار نداده، یعنی اگر فردی در خیابان یک سفید امضا پیدا کند هم با وجود قصد مجرمانه مرتکب جرم شده است.
در صورتی که چک یا برات سفید امضا یا سفید مهر دزدیده شود یا با زور و اکراه و اجبار از صاحب آن اخذ شود، دیگر خیانت در امانت نیست و مشمول عنوان‌ سرقت و یا دیگر عناوین مجرمانه نیست.
موسسه حقوقی وکالتی دادبرگ قانون .

 


آخرین مطالب مقالات

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه: نونگار پردازش