شریک جرم چیست

04 اسفند 1399 | 12:37
شریک جرم چیست

یکی از مهمترین موضوعاتی که باید به آن توجه داشت این است که بدانیم شریک جرم چه کسی است، حال اگر بخواهیم این موضوع را به زبان ساده تعریف کنیم می‌توانیم بگوییم که مشارکت در جرم به معنای شریک جرم بودن است.
البته باید در ادامه گفت که بر اساس قانون شریک همان مجازات مباشر یعنی فاعل اصلی جرم را باید طی کند.
در قانون مجازات اسلامی موارد قانونی شریک جرم آمده است مطابق با ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی هر کسی با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن‌ها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
همچنین بر اساس قانون در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
همچنین در تبصره این ماده آمده است که اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب‌های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می‌شود.

 


آخرین مطالب مقالات

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه: نونگار پردازش