دعوای درخواست برقراری بیمه بیکاری

25 آذر 1398 | 15:52
دعوای درخواست برقراری بیمه بیکاری

خلاصه جریان یک پرونده:

شاکی طی دادخواستی بیان داشته کارگری بوده که بدون میل و اراده از کار بیکار شده و طبق قانون بیمه بیکاری مستحق دریافت حق بیمه بیکاری بوده که پاسخ داده شده تعلق نمی گیرد و با توجه به عمل های جراحی و اینکه سلامتی کامل نداشته و تعداد عاقله تحت تکفل نیاز مبرمی به حقوق بیمه بیکاری دارم. طرف شکایت طی لایحه ای پاسخ داده است که اخراج نامبرده به علت اتهام پروژه بوده و با توجه به مفاد ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369، بیمه شدگان استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند که برخلاف میل و اراده خود بیکار می شوند درحالیکه در خصوص قراردادهای پیمانکاری پس از اتهام عملیات مورد پیمان به خودی خود و در هر صورت ارتباط کاری قطع می گردد؛ لذا به علت عدم حصول شرایط مقرر در ماده موصوف امکان برقراری بیمه بیکاری شاکی میسر نبوده است.


آخرین مطالب مقالات

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه: نونگار پردازش