جرایم مواد مخدر

02 خرداد 1398 | 22:33
جرایم مواد مخدر

پرونده های مواد مخدر در دستگاه قضایی کشور طیفی از پرونده های خرد و سبک تا سنگین و مهم را در برمیگیرد.

جرایم مواد مخدر حجم گسترده ای از پرونده های کیفری را شامل شده و درصد بالایی از زندانیان کشور به جهت اینگونه جرایم یا اتهامات در زندان یا بازداشت به سر می برند.

اینگونه جرایم تحت قانون خاص خود یعنی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 3/8/1367 با اصلاحات متوالی تاکنون و مقررات مرتبط با آن  مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

تحقیقات مقدماتی اینگونه اتهامات اغلب در شعب خاصی از دادسراهای عمومی و انقلاب انجام میشود. بازپرسی مربوطه تحقیقات مقدماتی را انجام داده و ضمنا قرار تامین مناسب مانند بازداشت موقت یا اخذ وثیقه یا کفالت را صادر می‌کند و نهایتا پس از ختم تحقیقات نسبت به صدور قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب و یا جلب به دادرسی اقدام می کند.

با صدور قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست صادر شده و پرونده به یکی از شعب دادگاه‌های انقلاب ارجاع می‌شود تا محاکمه و حکم بر محکومیت به مجازات یا برائت صادر می‌شود. رای صادره حسب مورد قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور است.

پرونده‌های مربوط به مواد مخدر در بسیاری موارد به جهت اینکه:

  • افراد و اشخاص مختلفی در ارتباط با آن دخیل هستند و ممکن است با اتهاماتی از نوع مباشرت، معاونت یا مشارکت در یک یا چند عنوان اتهامی وارد دادرسی شوند؛
  • در بسیاری از پروندهها علاوه بر جنبه کیفری که ناظر بر اجرای مجازات قانونی است، مسائل مالی مانند ضبط و مصادره اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر یا ضبط و مصادره وسیله نقلیه حامل مواد مخدر مطرح می‌شود؛

پیچیده و حساس می‌شوند. گرفتن وکیل یا حداقل مشاوره حقوقی در این پروندهها توصیه می شود. مشاهده شده است که برخی متهمان به دلیل آشنا نبودن به قانون، اقداماتی را به عنوان دفاعیات مطرح کرده‌اند که مجازات آن از اتهام تفهیم شده به مراتب بیشتر بوده است!!

موسسه حقوقی و وکالتی داد برگ با برخورداری از وکلای متخصص در زمینه این پروندهها و با روش وکالتی مختص خود، آماده پذیرش وکالت شماست.


آخرین مطالب وکالت

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه: نونگار پردازش