ثبت اموال به نام دیگران برای فرار از مهریه جرم است

08 مرداد 1399 | 09:45
ثبت اموال به نام دیگران برای فرار از مهریه جرم است

مرد وظیفه پرداخت مهریه همسرش را بر عهده دارد و از آنجایی که مهریه عندالمطالبه است، زن می‌تواند هر زمانی که دلش خواست مهریه‌ خود را از شوهرش بگیرد.
اما گاهی اوقات ممکن است مردی برای فرار از پرداخت مهریه اموالش را به نام دیگران بزند که به موجب قانون این اقدام غیر قانونی است.
بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ١٣٩٤، انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌ وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، محکوم می‌شود.
بر اساس این ماده قانونی مرتکب این امر به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات محکوم می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است.
در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

موسسه حقوقی وکالتی دادبرگ قانون

 


آخرین مطالب مقالات

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه: نونگار پردازش