تفاوت قسامه و سوگند

18 بهمن 1399 | 09:14
تفاوت قسامه و سوگند

متهمانی که در جلسه دادگاه حاضر می‌شوند برای دفاع از خود از قسامه و سوگند استفاده می‌کنند تا دفاع خود را به درستی انجام دهند.

اما برخلاف باور عده‌ای از متهمان و مردم قسامه و سوگند با یکدیگر تفاوت دارند، قسامه به معنای قسم خوردن است و در موارد کیفری مانند قتل کاربرد دارد.

مطابق با قانون زمانی که قاضی ظن به قاتل بودن شخصی داشته باشد و دلیل یا مدرک قطعی برای آن وجود نداشته باشد، با تشریفاتی خاص قاضی درخواست می‌کند تا او قسم بخورد و شک قاضی از بین برود.

اما در مقابل سوگند تنها در مواردی به کار می‌رود که متهم برای اثبات حق خود یا ادعای دیگری علیه او، بخواهد از خود دفاع کند، برخلاف قسامه، سوگند تنها درباره موارد کیفری نیست و در امور مربوط به غیر قتل و کیفری نیز سوگند خورده می‌شود.

موسسه حقوقی وکالتی دادبرگ 


آخرین مطالب مقالات

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه: نونگار پردازش