برای شکایت به دادسرای کدام محل مراجعه کنیم

24 اردیبهشت 1398 | 02:02
برای شکایت به دادسرای کدام محل مراجعه کنیم

مراجع کیفری (دادسراها و دادگاه‌ها) نمی‌توانند به هر نوع جرم یا تخلفی که در هر نقطه‌ای از کشور مطرح شده باشد، رسیدگی کنند. به طور کلی از لحاظ قانونی قبل از هر اقدام قضایی باید صلاحیت مراجع قضایی از جمله دادسراها و دادگاه‌های کیفری مورد توجه قرار گیرد. هنگامی که قصد طرح یک شکایت کیفری دارید اولین مطلبی که باید به آن توجه نمایید صلاحیت دادسرا یا دادگاه است. به دادسرای کدام منطقه و شهرستان می‌توانید مراجعه کنید؟ البته با توجه به پیچیدگی‌های این مطلب در فروض مختلف توصیه می‌شود در این خصوص با یک وکیل مشورت نمایید. به هر حال در اینجا به طور اجمالی به امور کلی راجع به این مورد اشاره می‌کنیم.

اصولا هر شکایتی ابتداء باید در دادسرا مطرح شود و جز در موارد استثناء نمی‌توان مستقیما به دادگاه مراجعه کرد. مطابق ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا در هریک از محل‌های ذیل صلاحیت شروع به تحقیق در مورد جرم ادعایی را دارد: الف. جرم در حوزه قضایی آن دادسرا واقع شده باشد. ب. جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده باشد اما جرم در حوزه قضایی آن دادسرا کشف یا متهم دستگیر شود. پ. جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی آن دادسرا مقیم باشد.

در هر یک از موارد فوق آن دادسرا می‌تواند در مورد جرم ادعایی شروع به تحقیق کند اما پس از انجام تحقیقات مقدماتی لازم، در صورتی که این تحقیقات در دادسرای محل وقوع جرم صورت گرفته باشد همان دادسرا قرار نهایی را در خصوص منع یا موقوفی تعقیب یا جلب به دادرسی را صادر می‌کند و اگر تحقیقات منجر به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست شده باشد پرونده را به دادگاه واقع در حوزه همان دادسرا (که جرم در حوزه آن واقع شده) می‌فرستد. اما اگر مطابق موارد ب و پ ماده 116 ق.آ.د.ک شروع به تحقیقات در دادسرایی صورت گرفته که جرم در حوزه آن واقع نشده است، در این حالت تحقیقات لازم انجام می‌شود و قرار تامین (قرار وثیقه، کفالت و التزام ...) نیز در صورت لزوم صادر می‌شود و پس از آن با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادسرایی که محل وقوع جرم در حوزه قضایی آن بوده، فرستاده می‌شود.

در موارد فوق قانون اجازه داده که دادسرا در برخی موارد هم که جرم در حوزه آن واقع نشده شروع به تحقیقات نماید اما به طور کلی صلاحیت دادسرا تابع صلاحیت دادگاه است و مطابق ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه صالح اصولا دادگاه محل وقوع جرم است. لذا اصولا محل وقوع جرم تعیین‌کننده صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده است. البته در خصوص جرایم منافی عفت، جرایم افراد زیر 15 سال و جرایم تعزیری درجه 7 و 8 پرونده مستقیما در دادگاه مطرح می‌شود و تحقیقات مقدماتی دیگر در دادسرا انجام نمی‌شود. البته در این جرایم نیز اصولا شاکی باید شکایت خود را به دادستان تقدیم کند تا پس از بررسی و تشخیص انطباق با موارد مذکور پرونده به دادگاه صالح ارسال شود.

در فرضی که شخص متهم به ارتکاب چند جرم در حوزه قضایی دادسراهای مختلف باشد، به استناد مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی در دادسرایی که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد، صورت می‌گیرد.


آخرین مطالب مقالات

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه: نونگار پردازش