آیین نامه انضباطی سازمان نظام مهندسی ساختمان

06 آذر 1398 | 18:25 مطالب زیر دسته
آیین نامه انضباطی سازمان نظام مهندسی ساختمان

آیین نامه انضباطی سازمان نظام مهندسی ساختمان

تعاريف: در اين آيين‌نامه من بعد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان «سازمان» و شوراي انتظامي استان «شورا» ناميده مي‌شود.

1- نقض مقررات قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 و آيين‌نامه اجرائي مصوب بهمن ماه 1375 و آيين‌نامه‌ها و نظام‌نامه‌ها ، شيوه‌نامه‌ها و دستورالعملهاي ابلاغي مصوب سازمان با اعلام سازمان به تشخيص شورا.

2-هتك حرمت يا تهمت و افتراء به اركان ، مديران و مسئولان سازمان و دفاتر نمايندگي يا تهديد و يا اقدام عملي عليه آنها با اعلام سازمان و به تشخيص شورا.

3-افشاء اخبار و اسناد محرمانه با اعلام سازمان به تشخيص شورا.

4-انجام اعمال مخل در جلسات هيأت مديره و يا ساير جلسات مسئولين و اركان سازمان و يا نمايندگي‌هاي وابسته، با اعلام سازمان و به تشخيص شورای استان یا مرکز حسب مورد.

5-هرگونه اقدامي كه موجب اختلال و بي نظمي در امر انتخابات و اركان سازمان گردد از قبیل خرید و فروش رأی و یا مخدوش نمودن اوراق رأی و صورتجلسات و امثال آن،با اعلام هيأت اجرايي و دستگاه نظارت و به تشخيص شورا.

6- هرگونه اقدام و كارشكني كه موجب ايجاد اختلال در آزمون و ساير امور و وظايف و اركان آن و يا نمايندگي‌هاي مربوطه شود، با اعلام سازمان و به تشخيص شورا.

7- هرگونه سوء استفاده از نام و عنوان و امكانات سازمان با اعلام سازمان و به تشخيص شورا.

8-نشر اكاذيب به نحوي كه موجب تشويش اذهان گرديده و يا به اعتبار سازمان و يا هر يك از اعضای سازمان لطمه وارد سازد با اعلام سازمان و يا عضو و به تشخيص شورا.

9- تبليغات عليه سازمان از طريق شب‌نامه و خبرنامه، رسانه‌هاي جمعي يا در مجامع عمومي، به استثناء انتقادات سازنده با تشخيص شورا.

10- اعلامات و اظهارات نادرست و يا خودداري از ارائه اطلاعات درست به شوراي انتظامي و سازمان و اعلام نكردن آخرين نشاني خود به سازمان.

11-اتلاف اموال سازمان و استفاده غير مجاز از آنها با اعلام سازمان و تشخيص شورا.

12- عدم انجام تعهدات مالي با معرفي و ضمانت سازمان.

13- تباني یا معاونت باكارفرمايان یا مجريان یا صاحب کاران یا توافق مالی غیر متعارف جهت  قانوني جلوه دادن اقدامات غير اصولي و كتمان عيوب موضوع تعهد به تشخيص شورا.

14- عدم حضور مؤثر در محل تعهد.

15- صدور گزارش بدون حضور در محل احداث بنا به تشخیص شورا.

16- عدم پرداخت به موقع حق الزحمه خدمات اعضاء و عوامل بدون عذر موجه توسط دفاتر و شرکت های عضو سازمان به تشخیص شورا.

17- عدم ارائه به موقع گزارش عملكرد به واحدهاي كنترل سازمان بر اساس دستورالعمل‌هاي مربوطه و عدم تنظیم گزارش های مرحله ای راجع به عملیات ساختمانی در پایان کار بدون عذر موجه و تشخيص شورا.

18- محول كردن وظايف حرفه‌اي و قراردادي به اشخاص بي صلاحيت و غيرمجاز با اعلام سازمان و به تشخیص شورا.

19- ارائه اطلاعات نادرست و اعلام خلاف واقع در خصوص صلاحيت و توان حرفه‌اي به مراجعان و افشاء اسرار آنان كه در اثر امور مربوط به كار و حرفه در اختيار عضو سازمان قرار مي‌گيرد.

20- خودداري از تنظيم گزارشات مرحله اي راجع به عمليات ساختماني در پايان كار بدون عذر موجه با اعلام سازمان و به تشخيص شورا.

 21- قبول مسئوليت نظارت در حدود صلاحیت حرفه ای در ظاهر به نام خود و در باطن براي ديگران يا بر عكس با اعلام سازمان و به تشخیص شورا.

22- هرگونه سوء استفاده از مدارك تحصيلي يا اسناد و مداركي كه مرتبط با حرفه يا ساختمان بوده  و يا اسناد و مداركي كه توسط كارفرما در اختيار قرار داده شده است ، به منظور جلب منفعت خود يا ديگري و يا اضرار به غير .

23- رقابت حرفه‌اي ناسالم و توأم با نيرنگ با اعلام سازمان و به تشخیص شورا.

24- هرگونه مداخله عملی در حوزه فعالیت دیگر مهندسان مسئول در پروژه ها بدون انجام هماهنگی قبلی با ایشان و یا رؤیت برگ تسویه حساب، بررسی و اظهارنظر نمایندگان ذیصلاح قانونی مشمول مفاد این بند نمی شود.25-خودداري از انجام تعهدات قراردادي ظرف مدت مندرج در قرارداد و در صورت فقدان قرارداد كتبي ظرف مدت معقول بدون عذر موجه و با تشخيص شورا.

26- رها کردن کار قبل از قبول استعفا توسط سازمان و ادامه کار بعد از قبول استعفاء.

 

27- همكاري با دلالان و دفاتر ساختماني غير مجاز و قراردادن « مهر» يا  « امضا» يا « مجوز» يا  « پروانه اشتغال» يا «كارت عضويت» در اختيار اين قبيل از اشخاص يا دفترها و استفاده از برگ تعهد نظارت و طراحي ديگران و  واگذاري مهر و امضاي نظام مهندسي و يا اوراق تعهد طراحي و نظارت به سايرين و اجازه استفاده از اين اشياء به غير.
 
28- درج یا نشر هرگونه متون، تصاویر، نقل قول یا سایر موارد مغایر با شئون حرفه ای مهندسی و اخلاقی در سامانه های اینترنتی و مخابراتی و فضای مجازی یا به صورت Email (پست الکترونیک) و پیامک، با اعلام سازمان و به تشخیص شورا.

29- هرگونه رفتار و كردار خلاف ادب و نزاكت، تظاهر علني به فعل حرام به تشخيص شورا.


آخرین مطالب زیر دسته مهندسی و پیمان

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه: نونگار پردازش